I VIRKSOMHET SIDEN 2021

Trefjøla ble registrert som varemerke 16.04.2021. Vårt varemerke er et kombinert og rent figurmerke som ble registrert og ført inn i varemerkeregisteret i henhold til varemerkeloven av 1.juli 2010.

Trefjøla er per i dag et enmannsforetak. Ideen bak firmaet er å skape, lage naturlige, gode og solid håndverk . 

VI LAGER DET KUNDEN ØNSKER 

Trefjøla lager også produkter etter ønske fra kunder, og det er få eller lite begrensninger for hva som kan lages hos Trefjøla. Det kan være små og store prosjekter i samhandling med kunden. Trefjøla ønsker å oppnå et godt samarbeid med kunden, slik at det ferdige produktet tilsvarer kundens forventinger. Trefjøla har muligheter for å lage produkter som ikke ligger inne som tjenester på vår hjemmeside, og tar gjerne imot tegninger, bilder eller tilsvarende for å oppnå produktet kunden ønsker. 

Trefjøla jobber etter bestillinger, og har dermed ikke et opparbeidet lager med produkter. Dette medfører at kunder må medberegne noe tid før produktet vil bli tilsendt eller være klare for levering. Trefjøla er opptatte av raske og effektive leveringer til kunden innenfor en realistisk tid. (3-6 virkedager)