Trefjøla ble registrert som varemerke 16.04.2021. Vårt varemerke er et kombinert og rent figurmerke som ble registrert og ført inn i varemerkeregisteret i henhold til varemerkeloven av 1.juli 2010.Trefjøla er per i dag et enmannsforetak. Ideen bak firmaet er å skape, lage naturlige, gode og solide håndverk etter kundens ønsker og behov. Trefjøla lager også produkter etter ønske fra kundene, og det er få eller lite begrensninger for hva som kan lages hos Trefjøla. Det kan være små og store prosjekter i samhandling med kunden. Trefjøla ønsker å oppnå et godt samarbeid med kunden, slik at det ferdige produktet tilsvarer kundens forventinger. Trefjøla har muligheter for å lage produkter som ikke ligger inne som tjenester på vår hjemmeside, og tar gjerne imot tegninger, bilder eller tilsvarende for å se om det lar seg gjennomføre. Trefjøla jobber etter bestillinger, og har dermed ikke et opparbeidet stort lager med produkter. Dette medfører at kunder må medberegne noe tid før produktet vil bli tilsendt eller være klare for levering (3-6 virkedager + frakt).

Ønsker du litt innsikt i hva vi gjør og hvordan vi utfører ting?

Følg oss gjerne på sosiale medier!

Vi utfører også andre snekkertjenester, ikke nøl med å ta kontakt.